O holotropním dýchání

Úvod / O holotropním dýchání

Holotropní dýchání je cesta sebepoznání, na které objevíte léčivou a transformační sílu uvnitř vás

Tvůrcem holotropního dýchání se stal prof. Stanislav Grof s manželkou Christinou. Od 60. let minulého se tato metoda postupně rozšířila do celého světa a pomohla desítkám tisíc lidí najít cestu k vnitřní celistvosti.

V čem spočívá holotropní dýchání

Holotropní dýchání je technika transpersonální psychologie, která využívá léčivý potenciál rozšířených stavů vědomí. Její podstatou je intenzivní a hluboký dech, doprovázený evokativní hudbou, cílenou prací s tělem, arteterapeutickými technikami a skupinovou dynamikou.

U holotropního dýchání můžete zažít prakticky cokoli. Objevují se obrazy ze života, někdy i prenatálního, vhledy do přírody nebo vesmíru. Je ale důležité zmínit, že cokoli během holotropního dýchání nastane, je vždy vítaným projevem tzv. Vnitřního léčitele – vnitřního principu vedoucího k uzdravení a celistvosti.

Během holotropního dýchání odložíte nepotřebné ochranné štíty a intenzivně vnímáte sami sebe. Z nevědomí se vám spontánně začnou vynořovat nejrůznější emoce, myšlenky a tělesné projevy.

V jakých podmínkách holotropní dýchání probíhá

Pocity a projevy bývají během holotropního procesu obvykle velmi intenzivní. Abyste je mohli v průběhu dýchání ukočírovat a následně správně integrovat, je potřeba být dobře připraven. Důležité je zajistit správný set a setting, tedy vhodné psychologické nastavení a odpovídající bezpečné prostředí, hlídané certifikovanými facilitátory.

Holotropní dýchání probíhá velmi spontánně. Jako dýchající jste zcela samostatní a spíše než terapeut vás vede vaše vlastní vnitřní inteligence. Celý proces máte po celou dobu ve svých rukou – můžete ho kdykoli přerušit nebo ukončit. Po dýchání následuje společné sdílení zážitků: dobrovolné a velmi niterné. Celá skupina včetně facilitátorů naslouchá s respektem. Je přítomná, otevřená a podporující.

Průběh terapie krok za krokem

Workshop holotropního dýchání obvykle trvá 2-3 dny. Během nich máte zajištěné jídlo, ubytování a hlavně klid a prostor na to potkat se sami se sebou.

Jak probíhá samotné dýchání?

  • Seznámíte se s facilitátory a dýchajícími. Poznáte blíže samotnou techniku a dostanete praktické rady k dýchání.
  • Dýchání probíhá ve dvojicích, proto si vyberete svého sittera. Jeho role je důležitá: je tam jen a jen pro vás připraven splnit vám všechny vaše přání a zajistit veškeré potřeby.
  • Proběhne dýchání, kterým vás provede váš Vnitřní léčitel. K ruce máte nejen svého sittera, ale také zkušené facilitátory.
  • Délka jednoho sezení je 3,5 hodiny. Jednou jste v roli dýchajícího, podruhé v roli sittera. Dýchání i sitting jsou stejně silnými zážitky.
  • Vše, co ucítíte a zažijete, zhmotníte v podobě mandaly.
  • Podělíte se o své dojmy s ostatními. Všichni aktivně naslouchají.
  • Odnesete si cenné rady, jak celý proces správně integrovat.

Holotropní dýchání

umožňuje dostat se bez použití drog do oblastí nevědomí, opětovně prožít jeho obsahy, což může mít v případě potlačených traumat uvolňující, úlevný a ozdravný efekt.

Stanislav Grof

Komu holotropní dýchání pomáhá

Holotropní dýchání pomáhá odhalit a transformovat nezpracované informace, tedy emoce a vzpomínky, které se skryly v hlubinách vašeho nevědomí, ale které neustále tiše ovlivňují váš život.

Tuto transformační techniku vyhledávají lidé, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, cítí potřebu změny v životě nebo hledají cestu k uzdravení duše a těla. Někteří kombinují holotropní dýchání s probíhající terapií – ať už léčbou deprese, fobie, závislosti nebo nejrůznějších bloků a traumat.