O Grof Legacy Training

Úvod / O holotropním dýchání / O Grof Legacy Training

Holotropní dýchání

umožňuje dostat se bez použití drog do oblastí nevědomí, opětovně prožít jeho obsahy, což může mít v případě potlačených traumat uvolňující, úlevný a ozdravný efekt.

Stanislav Grof