O metodě

Dýchání je mocný nástroj k objevování sebe sama a k osobnímu posílení

který se opírá o naši vnitřní vrozenou moudrost a její schopnost posunout nás k pozitivní transformaci a celistvosti

Teoretický rámec využívá poznatky z moderního výzkumu vědomí, antropologie, psychologie různých hloubek, transpersonální psychologie, východní duchovní praxe a mystické tradice světa. Název Holotropní znamená doslova „pohyb směrem k celistvosti“ (z řeckého „holos“ = celý a „trepein“ = pohybující se směrem k něčemu).

PROCES

Samotný proces používá velmi jednoduché prostředky: kombinuje zrychlené dýchání s evokativní hudbou ve speciální kombinaci a nastavení. Každý člověk ležící se zavřenýma očima na podložce využívá svůj vlastní dech a hudbu, aby vstoupil do mimořádného stavu vědomí. Tento stav aktivuje přirozený proces vnitřního léčení psychiky jednotlivce a přináší hledajícímu zvláštní soubor vnitřních prožitků. Díky vnitřní léčebné inteligenci, která řídí celý proces, jsou kvalita a obsah toho, co je prožíváno, jedinečné pro každou osobu a pro daný čas a místo. Běžná témata se sice opakují, ale žádná dvě sezení nejsou stejná.

„SITTER“ A “DÝCHAJÍCÍ”

Dalšími prvky tohoto procesu jsou techniky zaměřené na uvolňování energie a integrační postupy, jako je např. kresba mandal. Holotropní dýchání se obvykle provádí ve skupinách, možná jsou ale i individuální sezení. Ve skupinách lidé pracují ve dvojicích a střídají se v rolích „dýchačů“ a „sittrů“. Úkolem sittra je jednoduše být přítomen a připraven pomoci tomu, který dýchá – nemá však zasahovat, přerušovat nebo nějakým způsobem řídit probíhající proces. Totéž platí pro vyškolené facilitátory, kteří jsou v případě potřeby k dispozici jako pomocníci.

KARTOGRAFIE PSYCHIKY

Jedním z naprosto jedinečných a mocných aspektů HD je revolučně rozšířená kartografie lidské psychiky, kterou popsal Stanislav Grof. Zážitky a transformace se však neomezují pouze na náš biografický rozměr – tedy naši životní historii od narození až po současnost. Ale zahrnují také to, co Grof nazývá perinatálními a transpersonálními rozměry psychiky. Perinatální fáze zahrnuje znovu prožití našeho zrození od početí, přes dělohu, průchod porodními cestami až po samotné narození. V této dimenzi, stejně jako při narození, je také možné podstoupit silnou léčebnou epizodu známou v celosvětových duchovních tradicích jako psycho-spiritualní narození – smrt a znovuzrození.

Transpersonální dimenze zahrnuje sféry archetypů popsaných Carlem Jungem, stejně jako mnoho dalších kolektivních zkušeností popsaných světovými duchovními tradicemi ale i jevy, které dříve nebyly zmapovány žádnou jinou tradicí.

Podrobné popisy kartografie psychiky, včetně Grofových čtyř perinatálních matric, lze nalézt v některé z mnoha knih Stanislava Grofa.