Stanislav Grof

Prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. je světoznámý americký psychiatr českého původu

který více než 50 let zasvětil zkoumání léčebného a transformačního potenciálu mimořádných stavů vědomí

Holotropní dýchání

umožňuje dostat se bez použití drog do oblastí nevědomí, opětovně prožít jeho obsahy, což může mít v případě potlačených traumat uvolňující, úlevný a ozdravný efekt.

Stanislav Grof

Během práce s psychedelickými látkami vyvinul Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou techniku holotropního dýchání. Jedná se o metodu, pomocí níž lidé na celém světě objevují léčivou a transformační sílu vlastního dechu.

Stal se také jedním ze zakladatelů a předních teoretiků transpersonální psychologie, která bere ohled na celou šíři lidských zážitků: včetně transpersonálních, transcendentních a spirituálních.

Stanislav Grof je zakladatelem Mezinárodní transpersonální společnosti (International Transpersonal Association), kterou po mnoho let úspěšně vedl.

Za svůj život napsal řadu knih na téma transpersonální psychologie, psychospirituální krize nebo terapie pomocí LSD. Mnohé z jeho publikací se staly světovými bestsellery a byly přeloženy do 22 jazyků.

Stanislav Grof získal mnoho významných ocenění – např. cenu VIZE 97 manželů Havlových nebo ocenění Thomase R. Vernyho od Společnosti pro prenatální a perinatální psychologii.

Dodnes je velmi aktivní: žije v Německu a Kalifornii, cestuje, publikuje a pořádá semináře a workshopy o holotropním dýchání po celém světě, včetně Česka.