Načítám Akce

Stanislav Kudrle

+420 608 888 234||doorway.wz.cz

Stanislav Kudrle zahájil profesní kariéru psychiatra a později adiktologa před více než 30 lety.

Postupně pracoval na všech stupních léčby – ambulance, první kontakt s drogově, herně, lékově či alkoholově závislými, detoxikace, ústavní léčba, komunitní léčba, ambulantní léčba a doléčování. Od roku 2006 pracuje v soukromé praxi jako ambulantní psychiatr s programem dlouhodobého doléčování. Ve Fakultní nemocnici v Plzni vytvořil léčebný program s využitím transpersonální psychologie a holotropního dýchání a zasloužil se o aplikaci této metody do klinické praxe léčby závislých. Byl v poradním sboru ministra zdravotnictví ČR pro drogovou problematiku.Kromě psychiatrického vzdělání absolvoval psychoterapeutické, bodyterapeutické a supervizní výcviky. m.j. SUR, mezinárodní výcvik IEDATTP v psychoterapii závislostí, je vůbec prvním českým certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání. Vyučoval na LF UK v Plzni a jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Spolupracoval s Českou televizí na několika vzdělávacích projektech.

  • Nebyly nalezeny žádné záznamy.