Vzhledem k současné situaci s COVID 19 a spojenou karanténou byl bohužel zrušen modul Psychedelic Experience plánovaný na podzim roku 2020. V souvislosti s nově otevřenou možností Grof Legacy Training v České Republice připravujeme konkrétní podobu výcviku. Veškeré novinky naleznete na těchto stránkách.

Staňte se certifikovaným facilitátorem holotropních stavů vědomí a Grofova® dýchání

S radostí oznamujeme, že nás Stanislav Grof a jeho žena Brigitte pověřili organizováním výcviku Grof Legacy Training v České Republice.

Grof Legacy Training Czech

Grof Legacy Training je projektem Stanislava Grofa a jeho ženy Brigitte. Poskytuje ucelené vzdělání zájemcům o transpersonální psychologii a rozšířené stavy vědomí. Klade si za cíl předávat teoretické i praktické znalosti a dovednosti, které jsou výsledkem 60 let trvajícího výzkumu rozšířených stavů vědomí, které nazýváme souhrnným názvem “holotropní stavy vědomí”. Tato rozsáhlá kategorie zahrnuje stavy vědomí, které nesou hluboký léčivý, transformativní a evoluční potenciál. 

 

Nápň výcviku

Náplní výcviku je osvojení si znalostí a praktických dovedností:

  • Role sittera, účastníka a doprovázejícího psychedelických sezení v legálním kontextu
  • Role sittera, účastníka a facilitátora Grofova dýchání
  • Podpora osob v psychospirituální krizi
  • Doprovázení osob v procesu umírání
  • Rozšíření znalostí archetypové astrologie
  • Transpersonální psychologie a psychoterapie

 

Výcvik je určen zájemcům o transpersonální psychologii, terapeutům, psychologům, zájemcům o psychedelickou terapii, adiktologům, pracovníkům v oblasti harm reduction a osobám doprovázejícím v procesu umírání, osobám v pomáhajících profesích a paliativní péči…  

V současné době ve spolupráci se Stanislavem Grofem, Brigitte Grof a dalšími organizátory připravujeme přesnou podobu výcviku. 

Další informace o jeho průběhu, podmínkách přijetí, délce trvání, podmínkách pro certifikaci a prvních výukových modulech budou brzy k dispozici na stránkách

 

 

Kdo pořádá výcvikové moduly

Grof Legacy Training je mezinárodním projektem. V každé zemi autorizuje učitele, kteří jsou nositeli odkazu Stanislava Grofa a mají pověření vyučovat . Těmito učiteli se stávají také Stanislav Kudrle a Michael Vančura. Dlouholetí, zkušení facilitátoři holotropního dýchání a terapeuté. 

V přípravném týmu jsou Magdalena Šimečková,  Karel Fuller

 

Grof Legacy Training

Výcvik Grof Legacy Training Czech

Zaujala vás možnost přidat se do výcviku? Podrobnější informace o výcviku najdete na webu www.grof-legacy-training.com Přesnější informace o české podobě výcviku připravujeme. Obraťte na nás a přidejte se do mailing listu. Veškeré novinky pak obdržíte včas mailem.